Anasayfa > LİSANS PROGRAMI > Ders Planı

"Hayatta en hakiki mürsit ilimdir."
             (K. Atatürk)

 

Ders Planı

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
8 YARIYILLIK DERS PLANI

YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI T+U Saat KREDİSİ AKTS
I MAT 111 Z Matematik-I Mathematics-I 4+0 4 6
FIZ 111 Z Fizik-I Physics-I 3+0 3 5
KIM 111 Z Kimya Chemistry 3+0 3 5
JFM 101 Z Jeofizik Mühendisliğine Giriş Introduction to Gephysical Eng. 1+0 1 2
JFM 103 Z Genel Jeoloji I General Geology I 1+1 2 3
JFM 105 Z Genel Jeofizik General Geophysics 2+0 2 3
ATA 101 Z Atatürk İlk. İnk. Tarihi I Principle of Ataturk and Revolution History I 2+0 2 2
TUR 101 Z Türk Dili I Turkish Language I 2+0 2 2
DIL 101 Z İngilizce I Foreign Language I (English Language I) 2+0 2 2
    Introduction to Geophysical Eng. Introduction to Gephysical Eng. 1+0 1 3
 

TOPLAM

14+1 15 30
II MAT 112 Z Matematik-II Mathematics-II 4+0 4 6
FIZ 112 Z Fizik-II Physics-II 3+0 3 5
MAT 114 Z Lineer Cebir Linear Algebra 2+0 2 3
ENF 106 Z Bilgisayar Programlama Computer Programming 3+0 3 3
JFM 102 Z Genel Jeoloji II General Geology II 1+1 2 3
JFM 104 Z Jeofizikte Harita Bilgisi Mapping and Measurements Inf. 2+1 3 4
ATA 102 Z Atatürk İlk. İnk. Tarihi II Principle of Ataturk and Revolution History II 2+0 2 2
TUR 102 Z Türk Dili II Turkish Language II 2+0 2 2
DIL 102 Z İngilizce II Foreign Language II (English Language II) 2+0 2 2
    General Geology II General Geology II 1+1 2 3
 

TOPLAM 

15+2 17 30
III MAT 211 Z Diferansiyel Denklemler Differential Equations 4+0 4 6
JFM 201 Z Maden Hukuku Mining Law 2+0 2 3
JFM 203 Z Stratigrafi Stratigraphy 2+0 2 3
JFM 205 Z Yerfiziği Earthphysics 3+0 3 5
JFM 207 Z Gravimetri Gravimetry 2+0 2 3
JFM 209 Z Uygulamalı Jeofizik (G+M) Applied Geophysics (G+M) 2+1 3 5
JFM 211 Z Uygulamalı Jeofizik (S) Applied Geophysics (S) 2+1 3 5
    Stratigraphy Stratigraphy 2+0 2 3
 

TOPLAM 

17+2 19 30
IV JFM 202 Z Jeofizikte Potansiyel Teori Potential Theory in Geophysics 2+0 2 4
JFM 204 Z Tektonik Tectonics 1+1 2 4
JFM 206 Z Jeomanyetizma Geomagnetism 2+0 2 4
JFM 208 Z Sondaj Tekniği Drilling Techniques 2+0 2 4
JFM 210 Z Jeofizikte Veri İşlem I Data Processing in Geophysics I 2+1 3 5
JFM 212 Z Uygulamalı Jeofizik (E+EM) Applied Geophysics (E+EM) 2+1 3 5
JFM 214 Z Mukavemet Strength of Materials 2+0 2 4
    Drilling Techniques Drilling Techniques 2+0 2 4
 

TOPLAM 

13+3 16 30
V JFM 301 Z Türkiye Jeolojisi Geology of Turkey 2+0 2 3
JFM 303 Z Paleo ve Arkeomanyetizma Paleomagnetism and Archaeomagnetism 2+0 2 3
JFM 305 Z Sismoloji Seismology 2+1 3 5
JFM 307 Z Elektrik Prospeksiyon Electrical Prospecting 3+1 4 6
JFM 309 Z Manyetik Prospeksiyon Magnetic Prospecting 3+1 4 6
JFM 311 Z Jeofizikte Veri İşlem II Data Processing in Geophysics II 2+1 3 5
  S Sosyal Seçmeli Dersler (1 adet) Social Elective Courses 2+0 2 2
    Seismology Seismology 2+1 3 5
 

TOPLAM 

16+4 20 30
VI JFM 302 Z Jeotermik ve Radyoaktif Yöntemler Geothermics and Radioactive Methods 2+0 2 3
JFM 304 Z Sismik Prospeksiyon Seismic Prospecting 3+1 4 6
JFM 306 Z Sismotektonik Seismotectonics 3+1 4 5
JFM 308 Z Zemin Araştırmaları Soil investigations 2+1 3 4
JFM 310 Z Kuyu Logları Well Logging 2+1 3 4
JFM 312 Z Gravite Prospeksiyon Gravity Prospecting 3+1 4 6
  S Sosyal Seçmeli Dersler (1 adet) Social Elective Courses 2+0 2 2
    Seismotectonics Seismotectonics 3+1 4 5
 

TOPLAM 

17+5 22 30
VII JFM 401 Z Mühendislik Jeolojisi Engineering Geology 2+1 3 5
JFM 403 Z Elektromanyetik Prospeksiyon Electromagnetic Prospecting 3+1 4 6
JFM 405 Z Jeofizikte Modelleme Modeling in Geophysics 2+0 2 5
JFM 407 Z Jeofizik Mühendisliği Tasarımı Design of Geophysical Engineering 2+0 2 4
  S Teknik Seçmeli Dersler-I Technical Elective Course-I 3+0 3 5
  S Teknik Seçmeli Dersler-II Technical Elective Course-II 3+0 3 5
    Engineering Geology Engineering Geology 2+1 3 5
VII. Yarıyıldaki Teknik Seçmeli Dersler-I ve II için aşağıdaki derslerden 2 adet seçilecek
JFM 421 S Jeotermal Jeofiziği Geothermal Geophysics 3+0 3 5
JFM 423 S Gravitede Özel Uygulamalar Special Applications in Gravity 3+0 3 5
JFM 425 S Mühendislik Kaya Mekaniği Engineering Rock Mechanics 3+0 3 5
JFM 427 S Yerbilimlerinde Uyg. Veri Analizi Applied Data Analysis in Earthsciences 3+0 3 5
JFM 429 S Deprem Tehlike Yönetimi Earthquake Hazard Management 3+0 3 5
JFM 431 S Paleosismoloji Paleoseismology 3+0 3 5
JFM 433 S Petrografi Petrography 3+0 3 5
JFM 435 S Petrol Jeolojisi Petroleum Geology 3+0 3 5
 

TOPLAM 

15+2 17 30
VIII JFM 402 Z Türkiyenin Depremselliği Seismicity of Turkey 2+0 2 4
JFM 404 Z Çevre Jeofiziği Environmental Geophysics 2+0 2 5
JFM 406 Z Mühendislik Jeofiziği Engineering Geophysics 2+1 3 5
JFM 498 Z Bitirme Çalışması Graduation Project 0+4 4 6
  S Teknik Seçmeli Dersler-III Technical Elective Course-III 3+0 3 5
  S Teknik Seçmeli Dersler-IV Technical Elective Course-IV 3+0 3 5
    Environmental Geophysics Environmental Geophysics 2+0 2 5
VIII. Yarıyıldaki Teknik Seçmeli Dersler-III ve IV için aşağıdaki derslerden 2 adet seçilecek
JFM 422 S Deniz Jeofiziği Marine Geophysics 3+0 3 5
JFM 424 S Gravite Yorumlama Gravity Interpretation 3+0 3 5
JFM 426 S Zemin Mekaniği Soil Mechanics 3+0 3 5
JFM 428 S Yerbilimleri Tarihi ve Felsefesi History and Philosophy of Earthsciences 3+0 3 5
JFM 430 S Uygulamalı Sismoloji Applied Seismology 3+0 3 5
JFM 432 S Arkeojeofizik Archeogeophysics 3+0 3 5
JFM 434 S Endüstriyel Hammaddeler Industrial Raw Materials 3+0 3 5
JFM 436 S Sismik Stratigrafi Seismic Stratigraphy 3+0 3 5
JFM 438 S Deprem Jeolojisi ve Mekaniği Geology and Mechanics of Earthquakes 3+0 3 5
 

TOPLAM

12+5 17 3

©2010 Sakarya Üniversitesi » Mühendislik Fakültesi » Jeofizik Mühendisliği | Güncelleme: Emrah BUDAKOĞLU - Nihan ARIĞ | Tasarım&Yazılım: Cengizhan PEKER